счетоводство Стара Загора
 
 
За нас - счетоводни услуги
 
 

ЗА НАС  [СЧЕТОВОДСТВО ОТ ИНФИС ООД]счетоводител Стара Загора

     Счетоводна къща „ИНФИС” е млада и динамично развиваща се фирма. Създадена през 2008 година, счетоводната къща притежава екип от квалифицирани счетоводители. Нашите служители са с висше образование, владеят чужди езици и имат професионалната подготовка, която е необходима за осъществяване на текущото счетоводство и периодично счетоводно обслужване.

   Счетоводителите на “ИНФИС” имат широки познания и опит в множество отрасли на стопанския живот.
Водещо място сред тях заемат производството, външната и вътрешна търговия, транспорта, строителството, селското стопанство, информационните и консултантски услуги, свободните професии, дружествата с нестопанска цел. Дейността ни е съобразена с последните изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска област, което в съчетание със съвременната техника и софтуер, с които разполага нашата фирма, е гаранция за високото качество на предлаганите от нас счетоводни услуги. В ИНФИС ще намерите пълно съдействие при разрешаването на проблеми, свързани със счетоводното, финансовото, данъчното, осигурителното и търговското законодателство.

уеб дизайн | Счетоводна къща, Стара Загора - Счетоводство | Счетоводител